5-1954/1

5-1954/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

7 FEBRUARI 2013


Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State


KANDIDATENLIJST


— Mevrouw Anne-Françoise Bolly, eerste auditeur bij de Raad van State;

— De heer Patrick Ronvaux, auditeur bij de Raad van State;

— Mevrouw Nathalie Van Laer, auditeur bij de Raad van State.