5-1245/2

5-1245/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

15 JANUARI 2013


Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet  seksuele uitbuiting  inzake mensenhandel


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW THIBAUT


Zie het verslag nr. 5-711/2.