5-85

5-85

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2012 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Stuk 5-1883) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (Stuk 5-1884) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan (Stuk 5-1890) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Stuk 5-1895) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers (Stuk 5-1896) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004 en van artikel 4 van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen (Stuk 5-1897) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (Stuk 5-1898) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake KMO's (Stuk 5-1899) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen (Stuk 5-1900) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales (Stuk 5-1901) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (Stuk 5-1902) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Stuk 5-1903)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Stuk 5-1904) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Stuk 5-1903)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Stuk 5-1904)

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Stuk 5 1906) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5 1907)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Stuk 5 1906) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5 1907)

Ontwerp van programmawet (Stuk 5-1894) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering