5-1884/3

5-1884/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 DECEMBER 2012


Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN