5-1896/4

5-1896/4

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 DECEMBER 2012


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN