5-1896/2

5-1896/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 DECEMBER 2012


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers


Evocatieprocedure


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER PIETERS

Art. 3

In artikel 3, b), 21, tussen het woord  Fokker :  en de woorden  elke natuurlijke , de woorden  voor de bepalingen die uitvoering geven aan de richtlijn 2010/63/EG van het Europees Parlement van 22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt  invoegen.

Danny PIETERS.