5-1894/2

5-1894/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

20 DECEMBER 2012


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW MAES

Art. 110

De woorden  op 1 januari 2013  vervangen door de woorden  op 1 februari 2013 .

Verantwoording

Het ministerieel besluit van 24 september 2012 zorgt voor een gelijkschakeling van de geldende termijn voor uitstel van betaling van accijns en btw op tabaksfabrikaten met die van alle accijnsproducten.

Omdat zowel de tabakssector als de wijnhandelaren voldoende tijd moeten krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving, wil dit amendement de inwerkingtredingsdatum van accijns op alcoholische dranken uitstellen met een maand.

LIEVE MAES.