5-83

5-83

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de uitvoering van de wrakkenwet» (nr. 5-741)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de bescherming van minderjarigen tegen de gevaren van het internet» (nr. 5-744)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken» (nr. 5-742)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de fiscale controle van kleine verenigingen» (nr. 5-748)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de fiscale toestand van de profit participating loans» (nr. 5-754)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Oegandese wet tegen homoseksualiteit» (nr. 5-750)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de hervorming van de civiele veiligheid» (nr. 5-749)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de strategische veiligheids- en preventieplannen» (nr. 5-743)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het gebrek aan fysieke en professionele veiligheid bij privéveiligheidsagenten» (nr. 5-746)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «de tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid» (nr. 5-751)

Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (van mevrouw Dominique Tilmans, de heer Dirk Claes, de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Cécile Thibaut, de heer André du Bus de Warnaffe, mevrouw Freya Piryns, de heer Jacques Brotchi en mevrouw Sabine de Bethune; Stuk 5-62)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de hervorming van het federale wetenschapsbeleid» (nr. 5-747)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over «de stakingsaanzegging van de psychosociale diensten van de gevangenissen» (nr. 5-755)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de alcoholtesters in cafés tijdens de eindejaarsperiode» (nr. 5-745)

Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Stuk 5-1861) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-1862)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Stuk 5-1861) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-1862)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen te Parijs op 2 november 2001 (Stuk 5-1822)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 (Stuk 5-1837)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de boetes aan luchtvaartmaatschappijen voor het vervoer van illegale passagiers» (nr. 5-752)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het centrum voor criminele illegalen in Vottem» (nr. 5-753)

Wetsontwerp houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 oktober 2010 (Stuk 5-1838)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Stuk 5-1863)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Stuk 5-1864) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Stuk 5-1863)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Stuk 5-1864) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht op het gebied van goederen en diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid betreft (Stuk 5-1880) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Dotatie van de Senaat. - Uitgaven voor het dienstjaar 2011 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2013 (Stuk 5-1871)

Bespreking

Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (van mevrouw Dominique Tilmans, de heer Dirk Claes, de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Cécile Thibaut, de heer André du Bus de Warnaffe, mevrouw Freya Piryns, de heer Jacques Brotchi en mevrouw Sabine de Bethune; Stuk 5-62)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Stuk 5-1861) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-1862)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen te Parijs op 2 november 2001 (Stuk 5-1822)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 (Stuk 5-1837)
Wetsontwerp houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 oktober 2010 (Stuk 5-1838)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Stuk 5-1863)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Stuk 5-1864) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht op het gebied van goederen en diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid betreft (Stuk 5-1880) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren (van mevrouw Dominique Tilmans, de heer Dirk Claes, de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Cécile Thibaut, de heer André du Bus de Warnaffe, mevrouw Freya Piryns, de heer Jacques Brotchi en mevrouw Sabine de Bethune; Stuk 5-62)
Dotatie van de Senaat. - Uitgaven voor het dienstjaar 2011 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2013 (Stuk 5-1871)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Verzoekschriften