5-82

5-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over ęhet schrappen van de Beneluxtrein Brussel-AmsterdamĽ (nr. 5-733)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik gebruik regelmatig het openbaar vervoer en ook de Beneluxtrein of "de Amsterdammer" zoals die in de volksmond heet. Vele medereizigers hebben allerlei vragen bij de Fyrahogesnelheidsverbinding waarmee de Nederlandse Spoorwegen en de NMBS de Beneluxtrein zullen vervangen. Volgens hen dreigt de nieuwe verbinding alle voordelen van de Beneluxtrein teniet te doen.

De Fyra vormt onmiskenbaar een snellere verbinding en biedt meer comfort. Maar daarmee zijn alle voordelen opgesomd.

Met de Fyra wordt immers het grensoverschrijdende treinvervoer tussen steden in Vlaanderen en Nederland aanzienlijk bemoeilijkt. Ik zie liever laagdrempelige treinen in alle mogelijke betekenissen van het woord. Om die reden ook wordt de bestaande Beneluxtrein zo geapprecieerd. Hij verbindt namelijk niet alleen Amsterdam en Brussel om het uur en zonder reservering maar stopt ook in Mechelen, Antwerpen, Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Schiphol.

De trein die in de plaats komt, lijkt op een poging de Thalys te beconcurreren. Grote steden als Mechelen, Roosendaal, Dordrecht en Den Haag worden daarom als halte geschrapt. De frequentie is behoorlijk lager uit en bevat gaten tot twee uur. Bovendien maakt de verplichte reservering het voor abonnementhouders en pendelaars tussen Antwerpen en Brussel onmogelijk om de nieuwe verbinding te benutten. De leemte die daardoor in de dienstverlening ontstaat, wordt niet door andere treinen ingevuld. Voortaan zal het niet meer haalbaar zijn tussen de betrokken steden dezelfde aantallen passagiers te vervoeren.

Dat de dienstverlening wordt ingekrompen, zal niet alleen negatieve gevolgen hebben op persoonlijk vlak of op dat van de economie en de mobiliteit. Ook de goede relaties binnen het Nederlandse taal-en cultuurgebied komen wellicht onder druk te staan.

Mede namens vele treinreizigers vernam ik graag of de minister maatregelen zal nemen opdat de NMBS de capaciteitsvermindering op die overbezette lijn zal compenseren. Zo ja, wanneer zullen de resultaten daarvan zichtbaar zijn?

Zullen gewone abonnementhouders de nieuwe treinverbinding kunnen gebruiken? Bij de Thalys kan dat niet. Mocht dat wel mogelijk zijn bij de Fyratrein, hoe is het dan gesteld met de reservatieplicht en eventuele toeslagen? Acht de minister een financiŽle compensatie mogelijk voor de gedupeerde pendelaars die door hun werkgever niet worden vergoed voor hun verhoogde vervoerskosten en feitelijke loonverlies?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De Beneluxtrein tussen BelgiŽ en Nederland wordt afgeschaft naar aanleiding van de ingebruikneming van de nieuwe hogesnelheidsverbinding tussen beide landen. Zowel de Nederlandse als de Belgische spoorwegen hebben al lang geleden tot die afschaffing besloten.

Toen er tussen Brussel en Parijs een hogesnelheidsverbinding kwam, werd overigens ook tussen die steden de klassieke verbinding stopgezet.

De afschaffing van de Beneluxtrein gaat in op 9 december. Hij wordt vervangen door tien Fyraverbindingen Brussel-Amsterdam. De NMBS heeft ook aangekondigd in de loop van 2013 zestien verbindingen in te leggen. Dat zal neerkomen op een regelmatige uurdienst.

Ook wordt de L-trein behouden die vandaag de grensverbinding naar Roosendaal vormt.

Bovendien wordt in april 2013 een hogesnelheidstrein gelanceerd met acht verbindingen per dag tussen Antwerpen en Breda.

Ten slotte zullen reizigers met bestemming Den Haag een beroep kunnen doen op gebruiksvriendelijke aansluitingen in Rotterdam.

Volgens mij zijn beide spoorwegmaatschappijen tegemoetgekomen aan de klachten van reizigers en pendelaars in verband met de verbindingen tussen BelgiŽ en Nederland.

Tussen Antwerpen en Brussel heeft de NMBS al enkele jaren geleden een aanvullende IR-verbinding ingelegd die binnenlandse reizigers als alternatief kunnen gebruiken voor de afgeschafte Beneluxtrein. Daarnaast komt er vanaf 10 december tijdens de weekdagen een nieuwe verbinding tussen Antwerpen en Brussel via Brussel-Nationaal-Luchthaven. Ondanks de extra halte in de luchthaven zal die "IR i-verbinding" tussen Antwerpen en Brussel slechts elf minuten langer duren in vergelijking met een rechtstreekse IR-verbinding. Ze zal bijgevolg ook als alternatief voor binnenlandse reizigers dienen.

Binnenlandse pendelaars die met de Fyra reizen, genieten overigens faciliteiten. Abonnementhouders zullen namelijk die verbinding kunnen gebruiken tussen Antwerpen en Brussel zonder reservatie en door een toeslag te betalen van vier euro per rit. Wie zich een toeslagkaart voor tien ritten aanschaft, betaalt slechts drie euro per rit.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - We zullen de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam enorm missen. Die trein was nooit leeg. Hij zat zelfs altijd overvol. Ik dank de minister omdat hij aan alternatieven heeft gedacht. Alleen hebben IR-verbindingen het nadeel dat ze er tien tot vijftien minuten langer over doen tussen Antwerpen en Brussel. Ik noteer dat pendelaars niet moeten reserveren op de Fyratrein. Ze moeten wel een toeslag betalen en dat is een nadeel. Ik hoop dat er kortingen of promoties komen zodat de prijs kan dalen.