5-1861/3

5-1861/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 DECEMBER 2012


Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN