5-875/4

5-875/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN DE CROO EN DEPREZ


Zie stuk nr. 5-1570/4.