5-864/4

5-864/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN DE CROO EN DEPREZ


Zie stuk nr. 5-1570/4.