5-1702/1

5-1702/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

9 JULI 2012


Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.