5-165COM

5-165COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

WOENSDAG 27 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de recente uitspraken van de Servische president Tomislav Nikolić» (nr. 5-2385)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - De voorbije jaren heeft Servië stappen gedaan voor een verdere Europese integratie en EU-lidmaatschap. Zo bood het land in 2010 zijn excuses aan voor de slachting in het Bosnische dorp Srebrenica. De EU beloonde Servië voor zijn inspanningen met het statuut van kandidaat voor een toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie.

Het ziet ernaar uit dat het parcours naar effectief lidmaatschap niet vlot zal verlopen. De nieuwe Servische president, Tomislav Nikolić, verklaarde onlangs in een interview met de Montenegrijnse televisie dat Srebrenica geen genocide was. Deze uitspraak kan worden geïnterpreteerd als een serieuze rem op een verdere Europese integratie. Catherine Ashton zou niet direct hebben gereageerd op dit incident, maar zou wel blijven hameren op de toelatingsvoorwaarden, zoals verzoening en goede relaties met Kosovo.

President Tomislav Nikolić heeft een bezoek gebracht aan Brussel. Ik ben benieuwd te vernemen de uitspraken van de president ter sprake kwamen. Wat is de impact van zijn discours op het integratieproces.

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - President Tomislav Nikolić heeft inderdaad op 14 juni 2012 zijn eerste officiële bezoek aan ons land afgelegd. Tijdens het bezoek kwamen geen bilaterale kwesties ter sprake; het accent lag op de Europese instellingen. Er was onder meer een onderhoud met de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton.

De voortgang van Servië op weg naar toetreding hangt af van de naleving en de uitvoering van de toetredingscriteria, waaronder deze van het stabilisatie- en associatieproces. Regionale samenwerking en verzoening zijn daar de fundamenten van. In haar evaluatie zal de Unie dan ook blijven rekening houden met het criterium van regionale verzoening, dat een volledige erkenning van de arresten van het internationaal recht inhoudt.

De aanhoudende spanningen tussen Servië en Kosovo blijven voor mij een punt van zorg, in het bijzonder de moeizame situatie in het noorden van Kosovo, waar zich nog geregeld incidenten voordoen. President Nikolić heeft verklaard dat hij het beleid met betrekking tot Kosovo in overleg met alle politieke krachten in Servië wil bepalen. België kan er bij deze politieke krachten slechts op aandringen dat zij zich scharen achter de inspanningen van de Europese Unie om tot een oplossing voor deze heel gevoelige kwestie te komen, in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 5 december 2011. De dialoog tussen Belgrado en Pri_tina, onder auspiciën van de Europese Unie, is van doorslaggevend belang. Het is dan ook essentieel dat deze dialoog na het aantreden van de nieuwe Servische regering ten volle wordt hervat.

Ons land is voorstander van onderhandelingen met alle landen in de Balkan. Ik hoop dat we tegen 2014 vooruitgang boeken en dat honderd jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog eindelijk veiligheid zal heersen in de Balkan.