5-165COM

5-165COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

WOENSDAG 27 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Europese top met Rusland van juni 2012» (nr. 5-2357)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - In antwoord op mondelinge vraag nr. 5-527 omtrent de bedreiging van homorechten in Rusland, verwees de minister expliciet naar de Europese top met Rusland eerder deze maand. Verschillende entiteiten in Rusland verbieden immers zogenaamde homopropaganda.

Is die kwestie aangekaart op de ontmoeting tussen de EU en Rusland van 3 en 4 juni in Sint-Petersburg? Zo ja, met welk resultaat?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - De kwestie is niet rechtstreeks aan bod gekomen op de topontmoeting tussen de EU en Rusland. EU-voorzitter Van Rompuy heeft er wel bij president Poetin op aangedrongen om de dialoog over de eerbiediging van de mensenrechten intenser te voeren, zodat alle bezorgdheden ter sprake kunnen komen. Natuurlijk is de bescherming van de LGBT-rechten (lesbian, gay, bisexual and transgender), een van de kwesties die hoog op de agenda blijft staan, zeker in dit kader.

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - De LGBT-rechten zijn geen bijzondere rechten. Het zijn mensenrechten en ze kunnen ook vanuit die invalshoek worden gespecifieerd. Onze Russische `vrienden' kennende, denk ik echter dat af en toe toch zeer expliciet en concreet moet worden beklemtoond dat de LGBT-rechten integraal deel uitmaken van de mensenrechten.