5-165COM

5-165COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

WOENSDAG 27 JUNI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het draagmoederschap in het buitenland» (nr. 5-2094)

Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de situatie in de Myanmarese deelstaat Kachin» (nr. 5-2135)

Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de civiele ondersteuning en wederopbouw in Afghanistan» (nr. 5-2325)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de resoluties van de VN-Mensenrechtenraad betreffende de situatie in de Palestijnse bezette gebieden» (nr. 5-2174)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de uitvoering van de doodstraf in Japan» (nr. 5-2202)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Belgische houding rond het homofoob optreden» (nr. 5-2204)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het bestraffen van godslastering met de doodstraf in Koeweit» (nr. 5-2327)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Europese top met Rusland van juni 2012» (nr. 5-2357)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de recente uitspraken van de Servische president Tomislav Nikolić» (nr. 5-2385)

Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «ontbossingscontracten met een onderneming gelinkt aan Hezbollah in Congo» (nr. 5-2192)

Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de rol van Rwanda in de heropflakkering van het geweld in Oost-Congo» (nr. 5-2384)