5-1677/4

5-1677/4

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

28 JUNI 2012


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN