5-1673/1

5-1673/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 JUNI 2012


Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS