5-16/2

5-16/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN SWENNEN EN BOUSETTA


Zie verslag nr. 5-1560/4.