5-63

5-63

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 JUIN 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement sur «la communication de la SNCB à propos de la nouvelle ligne de chemin de fer Diabolo» (no 5-601)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Vorige week werd de nieuwe Diabolospoorlijn L25N Brussel-Nationaal-Luchthaven-Mechelen en de tunnel onder de luchthaven van Zaventem feestelijk geopend en sinds vorige zondag kunnen de betalende passagiers via deze nieuwe lijn ook sporen.

Het Diaboloproject was nuttig en nodig. Het biedt een vlottere verbinding van en naar de nationale luchthaven en zorgt er mee voor dat de trein een beter alternatief wordt voor de wagen om de luchthaven te bereiken. De kranten stonden er vol van en het was een nieuwsitem op alle zenders.

Maar niet alle berichtgeving was even positief. De Standaard blokletterde: `Diabolo open maar reizigers in ongewisse'. De Morgen titelde: `TreinTramBus eist meer treinen naar de luchthaven'. De Tijd had als titel: `Budget Diabolo ontspoort'. Een ondertitel in Het Nieuwsblad was: `Aanbod te beperkt, tickets te duur'. `Diabolo nog niet verlost van vals brandalarm. De luchthaven mort' las men in De Standaard en in De Tijd: `Wachten op de Thalys naar de luchthaven'. Nog in De Standaard: `Mooie nieuwe sporen, maar amper treinen die er gebruik van maken'.

Klopt het dat het tarief van een treinrit vanuit Antwerpen naar de luchthaven van Zaventem tussen 10 juni en 30 juni eerst goedkoper werd omdat het traject korter is en in kilometer berekend wordt en dat het vanaf 1 juli weer duurder wordt wegens de geplande verhoging van de diabolotoeslag?

Vindt de minister ook niet dat er wat schort aan het communicatiebeleid van de NMBS?

Hoe kan men anders verklaren dat de reizigers niet wisten dat bepaalde stations niet meer worden aangedaan, dat er fluctuaties in de prijzen zijn en dat de luchthaven zelf tot voor kort niet wist hoeveel treinen er zouden rijden?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Ik herhaal in grote lijnen het antwoord dat ik vorige dinsdag heb gegeven in de Commissie voor de Infrastructuur van de Kamer.

Wat het aanbod betreft, zal de treindienst van en naar Brussels Airport geleidelijk worden uitgebreid. Vanaf deze week zijn er vanuit Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Brussel-Noord vier treinen per uur, vanuit Leuven en Mechelen zijn er twee treinen per uur en vanuit Antwerpen, Bergen, 's Gravenbrakel, Gent en Aalst één trein per uur. Vanaf 10 december komt er een tweede trein vanuit Antwerpen bij. De NMBS bestudeert extra bedieningen in het kader van haar nieuw vervoersplan, dat in december 2013 van start gaat.

De trein vanuit Antwerpen naar Leuven, die tot vorige week in Mechelen-Nekkerspoel stopte, rijdt vanaf nu met een stop in Mechelen via de Diabolo naar de luchthaven en zo verder tot Leuven en Landen. Reizigers die gebruik maken van Mechelen-Nekkerspoel stappen nu in Mechelen op, of reizen via een overstap.

Wat de tarifering betreft wijs ik erop dat een deel van de Diabolo-infrastructuur werd gerealiseerd door een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij de particuliere investeerder Northern Diabolo grote risico's neemt. We kunnen vaststellen dat deze PPS, de eerste in de Belgische spoorweggeschiedenis, succesvol verlopen is. De werken zijn perfect binnen de termijn en binnen de vooropgestelde prijs opgeleverd.

De wetgever heeft in 2007 bepaald dat de investering voor een deel zal terugbetaald worden door een bijdrage van de gebruikers, namelijk de vliegtuigpassagiers die met de trein van en naar Brussels Airport gaan. Die bijdrage is vastgesteld op 4,30 euro. Bij de keuze tussen de offertes van de investeerders was de laagst mogelijke passagiersbijdrage het belangrijkste keuzecriterium. In vergelijking met de prijs van een taxi of van een parkeerplaats, blijft de trein erg aantrekkelijk, zeker als men rekening houdt met het voordeel van een rechtstreekse toegang tot het luchthavencomplex en de snelheid van de trein in vergelijking met de auto, die vaak in de file staat. Via die bijdrage zorgen wij er ook voor dat een belangrijk deel van de investering zal betaald worden door buitenlandse vliegtuigpassagiers en niet alleen door de Belgische belastingbetaler.

De NMBS signaleert mij dat de blauwe info-affiches pas op vrijdag 8 juni werden aangebracht in de betrokken stopplaatsen. Ik ben het met u eens dat dit veel te laat is en dat, met name de reizigers die gewoon waren in Mechelen-Nekkerspoel en in Haacht op te stappen, niet tijdig geïnformeerd werden.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Alleen al de laatste woorden van de minister geven aan dat ik goede redenen had om deze vraag te stellen. Overigens is het wel droevig dat ik het aanbod van de NMBS alleen kan vernemen via een vraag aan de minister terwijl hij, naar ik aanneem, betere dingen te doen heeft dan het nieuws van de NMBS aan te kondigen. Ik hoop dan ook dat hij ervoor zorgt dat de NMBS haar communicatie verbetert.