5-60

5-60

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 MEI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van wetsvoorstellen

De heer André du Bus de Warnaffe heeft zijn wetsvoorstel met het oog op een snellere verwerking van de aanvragen tot tegemoetkoming aan personen met een handicap (5-591) ingetrokken.

Mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi hebben hun Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof (5-687) ingetrokken.

-Voor kennisgeving aangenomen.