5-875/1

5-875/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 MEI 2012


Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW MAES EN DE HEREN SIQUET EN DEPREZ


Zie stuk nr. 5-864/1.