5-59

5-59

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 MEI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de bedreiging van de homorechten in Rusland» (nr. 5-527)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Nadat homoseksualiteit in 1993 uit de Russische strafwet verdween en in 1999 ook van de lijst van ziektes, was er aanvankelijk sprake van een zeker optimisme onder holebiactivisten. Helaas blijft daar vandaag de dag niet veel van over. Recente berichten uit de internationale pers maken een en ander duidelijk. Ik geef een paar voorbeelden.

De minister heeft reeds meermaals gezegd dat respect voor holebirechten hoog op de internationale agenda staat en dat hij waar mogelijk met zijn collega's overleg pleegt.

Concreet zou ik van de minister willen vernemen welke acties hij heeft ondernomen om zijn Russische gesprekspartners erop te wijzen dat het respecteren van holebirechten van wezenlijk belang is voor het uitbouwen van de relaties tussen Europa en Rusland.

(Voorzitter: de heer Danny Pieters, eerste ondervoorzitter.)

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Ik deel de ongerustheid over de berichten die ons bereiken aangaande de verslechtering van het respect van de holebirechten in Rusland, meer bepaald met betrekking tot de wet die onlangs in Sint-Petersburg werd ingevoerd en die boetes oplegt voor gay propaganda. Die wet is inderdaad een duidelijke discriminatie van homoseksuelen en ik kan er dan ook alleen maar tegen zijn.

Een variante van die wet is ook van toepassing in drie andere Russische regio's en de kans bestaat dat binnenkort een discriminerend wetsvoorstel door Siberische parlementsleden bij de nationale Doema wordt ingediend. De Russische federale mensenrechtenombudsman, Vladimir Lukin, heeft zich alvast negatief uitgelaten over de wet, die hij als vreemd en arbitrair bestempelde.

Het Belgische ongenoegen over de wet die van kracht werd in Sint-Petersburg werd al op diverse wijzen kenbaar gemaakt naar aanleiding van de lezingen in het lokale parlement.

Op 9 februari 2012 werd namens de Europese Unie een demarche ondernomen bij de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Gennady Gatilov. Tijdens mijn toespraak op het Segment op Hoog Niveau waarmee de maartsessie van de Mensenrechtenraad traditioneel wordt geopend, heb ik zelf de LGBT-kwestie (lesbian, gay, bisexual, transgender) aangekaart.

Europees voorzitter Herman Van Rompuy heeft onlangs ook oud-president Dimitri Medvedev aangeschreven over de goedkeuring van de LGBT-wetgeving.

Samen met onze EU partners zullen wij die zaak blijven aankaarten bij de Russen. De Top EU-Rusland van 3 en 4 juni in Sint-Peterburg zou de gelegenheid moeten bieden om opnieuw ons beklag over de kwestie te doen tegenover de nieuwe president. Met andere woorden, we zullen ons standpunt tegen die onaanvaardbare evolutie in Rusland blijven verdedigen.