5-539/7

5-539/7

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

4 MEI 2012


Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld


ONTWERP GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN TERUGGEZONDEN NAAR DE SENAAT