5-142COM

5-142COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

DINSDAG 17 APRIL 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de situatie van de Oekraïense oud-premier Joelia Timosjenko» (nr. 5-1933)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Op 11 oktober 2011 werd de voormalige eerste minister van Oekraïne, Joelia Timosjenko, door een lokale rechtbank in het district Petsjersk veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor machtsmisbruik, omdat ze in januari 2009 een tienjarig gascontract had gesloten met Rusland. De openbare aanklagers motiveerden dat Timosjenko geen goedkeuring had van het volledige kabinet en dat dit contract nadelig was voor de Oekraïense economie. Haar veroordeling werd door de Europese Unie en de Verenigde Staten omschreven als een politieke veroordeling.

De gezondheidsklachten van Timosjenko zijn de afgelopen maanden toegenomen. Er is ook sprake van foltering of in ieder geval van bijzonder strenge detentieomstandigheden die haar fundamentele rechten zouden schaden. Vandaag de dag stelt de dochter van de oud-premier dat haar moeder wordt gemarteld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton sprak in een onderhoud met de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj daarover haar bezorgdheid uit.

Heeft de minister bevestiging van de onaanvaardbare omstandigheden waarin de Oekraïense oud-premier Joelia Timosjenko is opgesloten?

Heeft de minister al diplomatieke of andere acties ondernomen op het Belgische en het Europese niveau om de omstandigheden van haar opsluiting aan te klagen?

In november 2009 nam de EU een Associatieagenda aan. Voor de periode 2011-2012 bereiketen de EU en Oekraïne een consensus over negentig prioriteitspunten. Zal de minister in het kader van die overeenkomsten met Oekraïne op het Europese niveau pleiten voor strengere voorwaarden, die de totstandkoming van een democratische rechtsstaat op het oog hebben?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - De Oekraïense autoriteiten hebben laten weten dat zij de toestemming verlenen voor de behandeling van Joelia Timosjenko in het Ukrzaliznytsia Central Clinical Hospital No. 5 te Kharkiv. De Duitse dokters van het Berliner Charitéziekenhuis die haar eerder hebben onderzocht, zouden op 13 april terugkeren naar Kharkiv om de uitrusting van het ziekenhuis te inspecteren en goed te keuren.

De EU speelt een leidende rol; ze heeft de omstandigheden aangeklaagd en heeft opgeroepen tot de vrijlating en rehabilitatie van alle politieke gevangenen en eist de mogelijkheid voor hen om deel te nemen aan de verkiezingen van oktober 2012. België sluit zich daarbij aan.

In het kader van het op 30 maart 2012 geparafeerde associatieakkoord van de EU met Oekraïne zijn strenge voorwaarden inzake de rechtsstaat ingebouwd. De EU heeft bovendien een signaal gegeven dat Oekraïne zijn verbintenissen op dat vlak moet respecteren; ze beschouwt de parlementaire verkiezingen van oktober 2012 in casu als een lakmoestest. Het associatieakkoord zal niet worden ondertekend vóór deze verkiezingen. België ondersteunt volledig het beleid van de EU op dit vlak.