5-56

5-56

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 APRIL 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de weigering van Israël om reizigers naar Tel Aviv te laten afreizen» (nr. 5-494)

De voorzitster. - Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, antwoordt.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Vorig weekend, op 14 april, werd een aantal passagiers op de luchthaven van Zaventem tegengehouden en verboden om de vlucht van SN Brussels Airlines naar Tel Aviv te nemen, niettegenstaande ze een geldig ticket en geldige papieren hadden. Dat is toch zeer vreemd. De toegang tot het vliegtuig werd hen geweigerd omdat Israël, een zogenaamde rechtsstaat, een lijst had doorgegeven van mensen die geen toestemming kregen om het Israëlisch grondgebied te betreden.

Er rijzen toch een aantal vragen. Israël heeft een lijst van passagiers die in Zaventem een vliegtuig zullen nemen naar Tel Aviv en die lijst komt verrassend genoeg toevallig overeen met de lijst van personen die in Zaventem het vliegtuig willen nemen om in Tel Aviv een pro-Palestijnse actie te voeren. Hoe komt Israël aan die lijst? Het loopt echt uit de hand indien een ander land België kan bevelen om een lijst te krijgen die officieel niet eens bestaat. Die passagiers hadden niet als groep een reis geboekt. Het waren ook gewoon personen die altijd vreedzaam actie voeren en dat ook in Israël wilden doen, dus geen veroordeelden of terroristen. Ik begin te vrezen voor de evolutie van de rechtsstaat.

Heeft België meegewerkt aan het doorgeven van de lijst? Hebben de Belgische veiligheidsdiensten een lijst opgesteld van `perverse' figuren? Hebben ze die lijst overgemaakt aan Israël? Zo neen, hoe komt Israël aan zo een lijst?

Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat Israël zijn wil kan opleggen en landgenoten het recht ontzegt om een vliegtuig te nemen. Ik laat ook de verantwoordelijkheid van Brussels Airlines buiten beschouwing.

Zal België systematisch de mensenrechten in gevaar brengen? Zal België allerlei gegevens meedelen aan derde landen? Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Het wordt nog erger als de minister van Buitenlandse Zaken zijn medewerking aan die actie heeft verleend. Sommige kwaadsprekers beweren dat. Hoe gaat België reageren tegen die praktijk? Gaat ons land dat zomaar aanvaarden?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - Ik lees het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken.

In het internationale recht beschikt elke regering over de discretionaire bevoegdheden betreffende de toegang tot het grondgebied. In dit geval mag Israël dus op eigen initiatief reizigers weigeren in de luchthaven van Tel Aviv. Israël heeft luchtvaartmaatschappijen ingelicht over hun intenties om de toegang tot het grondgebied te weigeren voor een aantal internationale reizigers, onder wie enkele Belgen die lid waren van het initiatief Welkom in Palestina. Als gevolg daarvan heeft de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines in overeenstemming met de internationale regelingen van het luchtvervoer de passagiers geweigerd die in Brussel wensten in te stappen. Had Brussels Airlines dat niet gedaan, dan was ze verplicht die passagiers onmiddellijk op eigen kosten naar België terug te brengen.

De Belgische regering heeft daarmee niets te maken. Het departement Buitenlandse Zaken werd nooit door de Israëlische regering benaderd. Sinds januari zijn het kabinet en de administratie Buitenlandse Zaken in contact met sommige leden van de groep Welkom in Palestina over hun geplande reis naar Bethlehem. Buitenlandse Zaken heeft die personen altijd gewaarschuwd voor het risico op problemen in de luchthaven van Tel Aviv, indien hun de toegang tot het grondgebied van Israël werd geweigerd. Niettemin werden die reizigers ervan op de hoogte gebracht dat de Belgische ambassade in Israël paraat staat om hen te helpen in geval van arrestatie in Tel Aviv.

In het kader van onze dialoog met Israël op bilateraal en op Europees vlak heeft België altijd het standpunt verdedigd van vrij verkeer van reizigers, maar het is uiteindelijk uitsluitend de regering van Israël die kan beslissen over de toegang tot het Israëlische grondgebied.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister heeft gelijk wanneer hij zegt dat Israël beslist wie het op zijn grondgebied toelaat. Tevens begrijp ik de houding van de luchtvaartmaatschappij.

Maar de kern van de zaak is: hoe komt Israël aan die lijst van passagiers? Hoe weet Israël welke personen op dat vliegtuig wilden deelnemen aan die activiteit?

Na het horen van het antwoord van minister Reynders maak ik me zorgen, want daaruit blijkt dat Buitenlandse Zaken op voorhand contact had met deze personen. Maar deze personen hadden vooraf geen contact met de Israëlische ambassade of met Israël. Ze hebben Israël ook niet laten weten wie naar Tel Aviv vloog om mee te doen met de actie Welkom in Palestina. Hoe kan Israël dan vooraf weten welke reizigers niet op het vliegtuig mochten stappen? Als België, zoals de minister zegt, niets heeft meegedeeld, dan hebben we hier te maken met spionage. Dan is er op onrechtmatige wijze informatie verzameld. Israël heeft niet het recht personen op een lijst te zetten zonder dat het zeker is dat ze in Israël misdaden zullen begaan.

Dit is een gewichtige zaak. Daarbij komt dat diezelfde - vreedzame - mensen ook in ons land onterecht zijn behandeld. Ze zijn stevig aangepakt, terwijl ze hier niets verkeerds hebben gedaan.

De minister van Buitenlandse Zaken dient deze zaak ernstig te onderzoeken.