5-56

5-56

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 AVRIL 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement sur «la fréquence des trains sur la nouvelle ligne ferroviaire 25N vers l'aéroport» (no 5-499)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Dinsdag bracht de regionale televisiezender Ring-TV een nieuwsitem waarin de woordvoerder van Brussels Airport, Jan Van der Cruysse, commentaar gaf op de aanstaande realisatie van delen 1 en 2 van het Diaboloproject.

Op 10 juni wordt de nieuwe spoorlijn 25N tussen Mechelen en de luchthaven in gebruik genomen. Daardoor wordt de luchthaven van Zaventem een stuk makkelijker en sneller bereikbaar met de trein vanuit de richting Antwerpen. Een verplichte overstap in Brussel is niet langer nodig.

Van der Cruysse loofde de verwezenlijking, maar betwijfelde of dat onmiddellijk een positieve impact zal hebben op het autoverkeer rond de luchthaven en de ring rond Brussel, één van de doelstellingen van het project.

Volgens hem kan dat doel slechts bereikt worden als het treinaanbod voldoende groot is, en momenteel vindt hij het treinaanbod wat mager. Hij sprak van één trein per uur uit Antwerpen.

Ik heb zelf het aanbod even nagekeken en er zou, zowel op weekdagen als in het weekend, inderdaad slechts één rechtstreekse trein per uur rijden tussen Antwerpen en de luchthaven. Voor Mechelen is de situatie iets beter, daar zouden in de toekomst twee treinen per uur vertrekken naar de luchthaven.

Volgens de beheersovereenkomst 2008-2012 moet de NMBS minimaal 16 klokvaste verbindingen aanbieden tussen 7 uur 's ochtends en 21 uur 's avonds. Voor de verbinding met Antwerpen zullen er vanaf juni 17 treinen rijden over het nieuwe baanvak, wat maar net binnen de bepalingen van de beheersovereenkomst valt. De eerste trein van Antwerpen naar de luchthaven zal op weekdagen slechts aankomen om 7.16 uur.

Nog steeds volgens de reportage op RingTV wil de NMBS eerst de vraag naar meer treinen én de beschikbaarheid van het treinmaterieel beter inschatten alvorens de frequentie van de treinen te verhogen. Het lijkt mij op het eerste gezicht een beetje een valse start: te weinig treinen om de zakenmensen over te halen en te weinig vroege treinen om de werknemers in staat te stellen de auto thuis te laten.

Beslist de NMBS over al die zaken alleen, of pleegt ze overleg met Brussels Airport en andere stakeholders, bijvoorbeeld met De Lijn? Wanneer komt er een eerste evaluatie?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Het aanbod van lijnen van en naar Zaventem wordt vastgelegd in overleg met Infrabel en is afhankelijk van de technische realiseerbaarheid en de beschikbare sporen.

Vanaf juli komt er één rechtstreekse verbinding per uur tussen Antwerpen en de luchthaven bij en een tweede verbinding met een overstaptijd van vijf minuten in Mechelen. Ook die verbinding is sneller dan de huidige reisweg die noodzakelijk over Brussel loopt.

Bij de invoering van de nieuwe dienstregeling op zondag 9 december 2012 wil de NMBS het aanbod nog uitbreiden. Antwerpen zal dan op weekdagen twee keer per uur bediend worden en tijdens het weekend eenmaal per uur, Mechelen tijdens de weekends ook twee keer. Het is de bedoeling dat er geleidelijk aan meer verbindingen tot stand komen ten einde de luchthaven zo efficiënt mogelijk te bedienen.

Voor zover ik weet is er nog geen overleg geweest tussen de NMBS en de luchthaven, maar ik zal de maatschappij vragen dat zo vlug mogelijk te laten plaatsvinden.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik ben blij dat er meer verbindingen met de luchthaven komen, maar betreur dat de luchthavenautoriteiten niet vroeger zijn ingelicht. Daarom verheugt het me dat de minister dat overleg alsnog op gang wil brengen, want het is toch niet onbelangrijk dat de luchthavenautoriteiten weten hoe de luchthaven in de toekomst bediend wordt.