5-950/3

5-950/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

17 APRIL 2012


Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden


AMENDEMENTEN


Nr. 5 VAN MEVROUW TEMMERMAN

In de considerans, een punt M (nieuw) invoegen, luidende :

« M. gelet op de druk die de Europese Commissie legt op de ACP-landen om de interim-EPA's te ondertekenen voor 2013, door hen anders hun bevoorrechte toegang tot de Europese markt te ontzeggen vanaf 2014; ».

Nr. 6 VAN MEVROUW TEMMERMAN

In de considerans, een punt N (nieuw) invoegen, luidende :

« N. gelet op de commerciële akkoorden die de Europese Unie in 2010 afsloot met Colombia en Peru; ».

Nr. 7 VAN MEVROUW TEMMERMAN

In het dispositief, een punt I.2bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 2bis. de ontwikkelingslanden aan te sporen en te ondersteunen om hun overheidsinkomsten meer te diversifiëren; ».

Marleen TEMMERMAN.