5-466/2

5-466/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

21 MAART 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 195 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)


Voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN ANCIAUX EN DELPÉRÉE


Zie verslag nr. 5-1532/3.