5-50

5-50

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (van mevrouw Lijnen c.s.; Stuk 5-1252)

Bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, zie stuk 5-1252/4.)

De heer Piet De Bruyn (N-VA), corapporteur. - De commissie besprak de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking op haar vergaderingen van 28 en 29 februari en van 6 en 7 maart. Er lagen twee voorstellen van resolutie voor, maar de commissie besloot met eenparigheid om op het eerst ingediende voorstel van resolutie voort te werken. De consequentie daarvan was dat het voorstel inhoudelijk diende te worden aangepast, omdat het al in oktober was ingediend en de situatie in Syrië intussen - het was al februari - grondig gewijzigd was.

We hebben niet het mooiste parcours gelopen; we hebben immers moeten goochelen met amendementen, subamendementen en nieuwe subamendementen om een en ander rond te krijgen. Wat telt is echter het resultaat en dat werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd, wat erop wijst dat heel de Senaat er zich in kan herkennen.

In de resolutie wordt de huidige situatie in Syrië scherp geanalyseerd, wordt het extreme geweld waarmee de Syrische overheid haar bevolking onderdrukt, in de meest duidelijke bewoordingen veroordeeld en wordt gewezen op de belangrijke rol die de Arabische Liga heeft gespeeld door voor het eerst een bevriende lidstaat ernstig op de vingers te tikken en te confronteren met zijn internationale verplichtingen.

In de resolutie wordt ook uitvoerig ingegaan op de aandacht die verschillende diplomatieke internationale fora aan de problematiek hebben besteed, meer in het bijzonder op het veto van Rusland en China in de VN-Veiligheidsraad.

De resolutie wordt besloten met de prangende vraag aan de huidige Syrische autoriteiten om onverwijld alle vormen van geweld te staken en aan de Belgische regering om zich hiervoor in alle internationale fora waar ons land actief is, in te zetten.

De resolutie werd op 7 maart met eenparigheid goedgekeurd door alle aanwezige commissieleden.

De heer Rik Torfs (CD&V), corapporteur. - Het is belangrijk dat de resolutie wordt goedgekeurd. Anderzijds voel ik me altijd wat ongemakkelijk bij een resolutie die alleen maar van papier is. De goedkeuring is belangrijk, maar er moet zoveel meer gebeuren.

De resolutie houdt ons niet tegen om verder na te denken zoals een bedrijf het zich ook niet kan veroorloven een mission statement uit te vaardigen en daar verder geen rekening mee te houden.

We bevrijden ons dus niet met de resolutie. Wat we vooral moeten verhinderen in ons optreden, is mee te gaan in het cynisme van de internationale politiek. We weten dat een aantal landen zoals Rusland en China waar we commerciële belangen te verdedigen hebben, maatregelen tegen Syrië tegenhouden. Met andere woorden, we moeten alles doen om het cynisme dat voor jonge mensen allang passé is, achter ons te laten, ook in onze resoluties en in de manier waarop we met de internationale politiek omgaan. Dit gezegd zijnde, staat onze fractie volledig achter de resolutie.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn er in Syrië nu al 8 000 tot 11 000 doden gevallen. Dit cijfer stijgt elke dag. Tienduizenden Syriërs zitten in de gevangenis en duizenden mensen zijn vermist. Er zijn ook buitenlandse journalisten bij het geweld omgekomen. Het Rode Kruis onderhandelde met Syrië om gewonden te mogen evacueren, maar kreeg geen toestemming. De Syrische staatsziekenhuizen worden eigenlijk gebruikt om tegenstanders van het regime gevangen te houden en te martelen. Iedereen heeft waarschijnlijk de tv-beelden ervan gezien. Gewonde mensen worden verder toegetakeld met zwepen, staven en elektrische schokken. Het Syrische volk zit gevangen in zijn eigen land en de situatie wordt met de dag hopelozer.

Het regime noemt de protesten en het geweld aanslagen door terroristen en doet ze zelfs af als onschuldig. Het signaal van de commissie Buitenlandse Zaken is dat we het geweld unaniem willen laten stoppen. De maatregelen die de heer De Bruyn net heeft opgesomd, zijn broodnodig om het geweld van het Assadbewind een halt toe te roepen.

Voorlopig is er nog geen beterschap in zicht. De Syrische bevolking wordt vervolgd, gemarteld en vermoord door het eigen regime. Wij, burgers van de internationale gemeenschap, mogen niet lijdzaam toezien. Ik onderschrijf wat de heer Torfs net zei over onze frustratie om alleen maar een resolutie te kunnen goedkeuren. Tegelijk wil ik onderstrepen hoe belangrijk ons signaal voor de internationale gemeenschap is. We moeten ook nadenken over andere concrete maatregelen.

De resolutie is inderdaad op een chaotische manier tot stand gekomen, maar wat telt is dat we heel snel een unanieme overeenstemming hebben kunnen bereiken. In onze resolutie vragen we zeer sterke signalen. Ik bedank alle collega's en de diensten voor het harde werk dat we samen hebben verricht.

M. Jacques Brotchi (MR). - Chers collègues, ce que nous observons en Syrie est odieux et insupportable pour tous les démocrates, pour tous les amis des peuples du Proche-Orient, pour toutes les personnes qui connaissent la Syrie.

Le décombre macabre des victimes, le massacre d'enfants dans les villes martyrisées d'Hama et de Homs, les bombardements assassins aveugles, les coups de feu tirés contre les journalistes côtoient un référendum bidon sur la Constitution.

Jusqu'où la barbarie peut-elle aller ? Jusqu'où peut aller le cynisme du régime de Damas ?

Face à cette situation terrible, notre Sénat met à son ordre du jour une résolution qui vient d'être expliquée par Mme Lijnen, résolution qui condamne fortement ce régime et ces pratiques inhumaines.

Le MR soutient cette résolution.

Madame la présidente, je déplore profondément que la Chine et la Russie, alliées traditionnelles de la Syrie, continuent à bloquer toute action forte. Rien ne peut justifier ce blocage, qui donne libre cours à la répression.

Ces deux membres permanents du Conseil de sécurité ont des responsabilités dans le maintien de la paix et de la stabilité internationale. Or un cessez-le-feu vérifiable, des couloirs humanitaires pour amener aux victimes les premiers soins et permettre leur évacuation sont une priorité absolue.

Je ressens une immense frustration devant l'incapacité de la communauté internationale à faire cesser ce massacre.

De son côté, l'Union européenne a adopté douze volets de sanctions de plus en plus rigoureuses. M. Kofi Annan vient d'être désigné par le Secrétaire général des Nations unies et par la Ligue arabe comme médiateur vis-à-vis des autorités syriennes. Espérons que sa mission aboutisse.

À Genève, devant le Conseil des droits de l'homme, où notre ministre des Affaires étrangères s'est rendu, la communauté internationale s'efforce de réunir les conditions qui permettront de traduire les auteurs de ces crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale.

Le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution en ce sens, mais pour que la situation change concrètement, que pouvons-nous faire de plus, alors que nous savons l'intervention armée hors de portée en l'absence de feu vert du Conseil de sécurité des Nations unies ?

Madame la présidente, depuis des mois, la communauté internationale demande que la Syrie s'engage dans une solution pacifique et qu'elle respecte ses obligations humanitaires. Nous avons été particulièrement choqués par le fait qu'après avoir donné leur accord à une mission du CICR à Homs, les autorités syriennes aient empêché tout accès humanitaire à la population du quartier de Baba Amr.

Comme l'exige une déclaration du Conseil de sécurité du 2 mars, les autorités syriennes doivent assurer sans plus attendre un accès libre et sans entrave des organisations humanitaires à l'ensemble de leur territoire et en particulier aux populations victimes des violences et aux zones menacées, y compris à Homs et dans les autres villes attaquées.

Sans accès, les organisations humanitaires ne sont pas en mesure d'évaluer correctement les besoins et d'apporter une assistance humanitaire aux populations en détresse.

Il faut une cessation immédiate de la violence et des violations des droits de l'homme ainsi qu'un accès libre pour les Nations unies et les agences humanitaires afin d'acheminer l'aide nécessaire pour soulager les souffrances de la population syrienne.

Au-delà de l'urgence humanitaire, il revient aux autorités syriennes de mettre fin aux violences et à cette répression implacable qui a déjà causé la mort d'environ 10 000 civils, afin que se dégage enfin l'espace nécessaire pour une solution politique pacifique et crédible sur la base de l'initiative de la Ligue arabe. C'est tout l'objet de la mission assurée par M. Kofi Annan.

Notre commission des Relations internationales doit continuer à suivre ce dossier, madame la présidente.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - De situatie in Syrië tart alle verbeelding. Dat geweld tegen de eigen bevolking op zo een grote schaal en voor zo een lange periode blijft duren, is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. We dachten dat we het ergste leed gezien hadden in Srebrenica, Congo en Rwanda in de jaren negentig, maar nu vallen er in Syrië elke dag tientallen doden. Mensen beseffen zeer goed dat zij hun leven in gevaar brengen zodra ze een stap buiten zetten.

Toch is het dat wat al meer dan een jaar aan de gang is in Syrië. Het regime van Bashar al-Assad blijft grof geweld gebreken tegen de bevolking van tientallen steden. Toch komen er nog elke dag mensen op straat uit solidariteit en uit protest tegen het heersende regime.

Ik verwelkom dan ook de moedige beslissing van de Syrische viceminister van petroleum om de regering te verlaten en zich bij de oppositie aan te sluiten. Deze demarche zal andere bewindvoerders doen twijfelen aan hun loyauteit aan dit verschrikkelijke regime.

Deze resolutie draagt daar ook toe bij, zij het in beperkte mate. Velen zijn ontgoocheld in de internationale gemeenschap en haar instellingen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties lijkt immobiel door een veto van Rusland en China. Een loutere afkeuring van het geweld is zelfs te moeilijk.

De Syrische crisis zal de wereld ertoe bewegen het instituut en de werking van de Verenigde Naties ter discussie te stellen. Zijn veto's in deze multipolaire wereld nog even noodzakelijk of relevant als tijdens de Koude Oorlog?

De ontwikkeling van een mechanisme tot conflictresolutie zou eventueel meer bij regionale veiligheidsorganisaties kunnen liggen. Zij hebben de soft power om buurstaten die in de fout gaan makkelijker tot de orde te roepen.

Maar ondertussen is Syrië alle steun van de Arabische landen kwijt, zoals blijkt uit de schorsing van Syrië door de Arabische Liga en het afbreken van hun observatiemissie ter plaatse die verstoord werd door talrijke gewelddadigheden.

Maar dat de Arabische Liga al zover staat om zelf tot militaire actie op te roepen, is opmerkelijk. Zeker als men weet dat een regime als Saoedi-Arabië, met haar eigen slechte reputatie op het vlak van mensenrechten, nu aan de kar trekt om de rebellen van het Vrije Syrische Leger te bewapenen. Dat Syrië dicht bij Iran aanleunt, zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben.

Daarom is het van essentieel belang dat de beslissingen, die vervat zijn in het Actieplan van de Arabische Liga van november en januari en overgenomen in de aanbevelingen in onze resolutie, snel worden geïmplementeerd. Het Syrische regime moet:

-het geweld staken en de bevolking beschermen; alle naar aanleiding van de recente incidenten willekeurig gearresteerde en vastgehouden personen vrijlaten;

-alle Syrische militaire troepen terugtrekken uit de steden en dorpen en hen terugsturen naar hun basissen;

-de vrijheid van vreedzame manifestatie respecteren;

-toelating verlenen aan vertegenwoordigers van de Arabische en internationale media overal in Syrië om de situaties ter plaatse te ontdekken en weer te geven;

-onbeperkte toegang verlenen aan de observatiemissies van de Arabische Liga en de Verenigde Naties.

Tegelijkertijd is het door de Arabische Liga voorgestelde stappenplan het beste scenario voor de beëindiging van deze crisis. Dat plan is gericht op de vorming van een regering van nationale eenheid, de overdracht van de volledige autoriteit door de president van Syrië en het houden van democratische en vrije verkiezingen onder Arabische en internationale supervisie.

Ondertussen is er wel discussie ontstaan over de vraag of de Syrische oppositie moet worden gesteund met wapens, zoals door onze voormalige eerste minister, de heer Verhofstadt, wordt voorgesteld. In deze resolutie wordt niet gekozen voor deze optie.

Wij kiezen voor een veroordeling van het geweld en vragen een einde te stellen aan het gewelddadige optreden en de overgang naar een nieuw regime mogelijk te maken. De levering van wapens aan een ongecontroleerde oppositie zal hier niet bij helpen.

De beste oplossing voor deze crisis is dat er in Syrië een vreedzame politieke en democratische overgang plaatsvindt, geleid door het Syrische volk naar het voorstel van de Arabische Liga.

Naar analogie met de situatie in Libië vorig jaar, kunnen we stellen dat het belangrijk is dat ons land op dit ogenblik twee dingen kan doen.

Ten eerste, kan ons land een multilaterale en internationale consensus proberen te zoeken voor elke actie die we ondernemen.

Ten tweede, dringen we erop aan dat een mogelijke oplossing van dit conflict de duidelijke steun krijgt van de Arabische wereld en concreet van de Arabische Liga.

Deze resolutie is een signaal dat ons land op een beperkte, bescheiden manier kan en wil bijdragen aan een spoedig staakt-het-vuren en aan een oplossing van het conflict. De fractie van de N-VA zal deze resolutie daarom voluit steunen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Iedereen in dit halfrond is het erover eens dat wat zich in Syrië afspeelt, totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is. Het blijft me verbazen hoe regimes zonder gêne op hun eigen bevolking kunnen schieten. Waar blijft het menselijke aspect in Syrië en in vele andere landen?

Tegelijk is het een schrijnend voorbeeld van het falen van de internationale gemeenschap, die er niet in slaagt om een vuist te maken, een vuist om vrede en veiligheid te realiseren voor de Syrische bevolking. De nood aan een grondige hervorming van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad wordt elke dag prangender. Zoals het ook elke dag dringender wordt dat de VN de mogelijkheid krijgt om een legale militaire vredesmacht te kunnen en te mogen organiseren.

Voor de leden van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging is het soms frustrerend: we mogen niet cynisch of blind worden voor de problemen van de internationale samenleving en we moeten onze verontwaardiging blijven uiten. Uit een verontwaardiging kan heel veel moois bloeien, maar de vraag is of er ook een efficiënte steun uit voorkomt voor de mensen die het slachtoffer zijn van de repressie. We moeten rekenen op de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties, die in staat zijn om een reactie te geven.

Ik ben het er inmiddels mee eens dat een militair optreden of wapenleveringen aan de oppositie niet opportuun zijn. We zijn in het verleden, ik vrees ook in Libië, met zijn allen al terecht verontwaardigd geweest over een heersend regime, dat we met zijn allen verwensten, maar hebben daarbij te weinig geïnvesteerd in de krachten die een nieuw regime moeten waarmaken. Ik ben geen specialist ter zake, maar de huidige oppositie in Syrië boezemt mij niet veel vertrouwen in. De internationale gemeenschap moet blijven investeren in de oppositie en in dialoog. Zo kunnen we voorkomen dat de pest vervangen wordt door een cholera.

De sp.a-fractie zal vanzelfsprekend voor deze resolutie stemmen. Ik dank de initiatiefnemers en ook de oppositie, die zeer collegiaal en constructief heeft meegewerkt aan het realiseren van de resolutie.

Ik hoop dat er nu snel, als eerste stap, met de hulp van VN-blauwhelmen minstens veiligheidscorridors worden gerealiseerd. Ik hoop ook dat de Europese Unie een oplossing kan vinden voor de blokkering die de Veiligheidsraad nu al veel te lang verlamt.

Mme Olga Zrihen (PS). - Avant toute chose, permettez-moi de replacer dans le contexte international les événements tragiques qui secouent actuellement la Syrie. Si nombre de peuples opprimés tendent aujourd'hui, vaille que vaille, au-delà des obstacles réels qui les ralentissent parfois, à une démocratisation de leur société, force est de constater que le mouvement d'émancipation populaire syrien subit des débordements inhumains d'une classe politique dirigeante jour après jour un peu plus acculée.

Voilà déjà près d'un an que le peuple syrien s'est levé contre le régime actuel, un an de contestations réprimées, de massacres à l'encontre de manifestants pacifiques, un an d'actes de guerre et de violations des droits de l'Homme à l'encontre de la population civile.

Alors que les fondements mêmes de la dignité humaine y subissent des violations inimaginables, qu'un règlement pacifique de la crise semble de plus en plus éloigné, que dans les agglomérations urbaines de Deraa et de Homs, ou partout ailleurs sur le terrain syrien, de nouvelles victimes sont quotidiennement décomptées, alors que la Syrie risque à tout instant de sombrer dans une guerre civile longue et cruelle - certains disent déjà que c'est le cas - la communauté internationale peine à s'affranchir de considérations géostratégiques.

De son côté, l'Union européenne a décidé de prendre une série de sanctions comme le gel des avoirs de plusieurs dirigeants syriens ou ceux de la Banque centrale syrienne ; un embargo sur les métaux précieux et sur le fret aérien a également été imposé. Il s'agit-là du douzième train de sanctions de l'Union européenne, depuis le début du conflit.

Notre proposition de résolution s'inscrit dans ces perspectives ; il est en effet plus que temps de mettre un terme aux exactions qui meurtrissent le peuple de Syrie. Plus encore, notre démarche parlementaire demande une réponse sur le plan international.

À notre modeste échelle - et nous connaissons la dérision qui accueille parfois nos propositions de résolution -, nous rappelons à qui veut l'entendre que les valeurs fondamentales de la démocratie sont inébranlables et universelles. Le respect de ces dernières demande une réelle implication de la communauté internationale. La situation en Syrie ne peut perdurer.

Outre le fait que nous condamnons la répression des populations civiles, nous enjoignons les dirigeants syriens à abandonner le pouvoir et à permettre ainsi une transition pacifique dans l'intérêt du pays.

De plus, en ce jour très particulier du 8 mars, nous n'oublions pas le rôle central que les femmes ont à jouer dans l'élaboration d'un processus de pacification en Syrie, mais également dans le processus futur de reconstruction du pays vers un État démocratique, pluraliste, multiconfessionnel et ouvert à la société civile.

Nous pensons également qu'il est crucial de mettre en oeuvre les mesures nécessaires et adéquates pour régler le problème de la livraison d'armes et de matériel militaire à la Syrie.

Qu'on le veuille ou non, cette proposition de résolution - et je remercie tous les cosignataires - tend à nous questionner sur notre propre humanité. Il conviendrait que les puissances politiques s'imposent une réflexion sur leur propre degré d'humanité.

Une aide humanitaire immédiate et sans entraves dans l'ensemble des villes et villages où des personnes nécessitent une assistance, y compris les blessés et les personnes en détention, doit être exigée.

Les opposants au régime doivent être libérés au plus vite ; les journalistes doivent pouvoir travailler sans contrainte et tous les médias doivent être libérés de la censure.

C'est maintenant un message sans ambiguïté et sans faiblesse que la communauté internationale doit adresser au régime syrien. Ne pas le faire serait se résigner à abandonner tout simplement le peuple syrien.

Avant de conclure, permettez-moi de remercier l'ensemble des services, et plus précisément le secrétariat de la commission des Relations extérieures, qui sont parvenus, malgré de nombreuses difficultés, à finaliser dans un délai très court cette proposition de résolution que mon groupe politique considère comme importante et que la commission compétente a votée à l'unanimité.

Le groupe socialiste, pour sa part, condamnera toujours avec force les débordements autoritaires et les violations des droits humains là où ils ont lieu.

Les agissements des autorités syriennes n'échappent pas à cette sanction, tant ils sont inacceptables pour quiconque est épris de paix et de justice.

Pour ces raisons, notre groupe politique appelle à un vote franc et massif en faveur de cette proposition.

M. Jacky Morael (Ecolo). - Je tiens d'abord à remercier Mme Lijnen pour son initiative ainsi que les membres de la commission des Relations extérieures et de la Défense pour leur travail soutenu et attentif. Je remercie aussi les services qui ont dû travailler dans des conditions pas toujours faciles.

Bien sûr, comme tout le monde, nous ne pouvons qu'être scandalisés et outrés par ce qui se déroule depuis des mois sur le territoire syrien : un régime assassine implacablement non seulement des opposants - ce qui n'est déjà pas acceptable - mais aussi des populations civiles innocentes et neutres, y compris des femmes et des enfants ; il se livre à des exactions, à des tortures, à des arrestations arbitraires et à une répression sanglante de la presse.

La communauté internationale et singulièrement l'Union européenne ont déjà pris quelques initiatives : un embargo économique, des sanctions financières et économiques, un embargo sur les armes et les métaux précieux. Toutes ces mesures étaient indispensables mais elles s'avèrent manifestement insuffisantes.

Autant la batterie de mesures et de positions que propose cette résolution est importante et positive, autant il faudra probablement franchir des pas supplémentaires. Il faudra d'abord agir à court terme. Nous ne pouvons espérer que les autorités syriennes responsables soient traduites devant le Tribunal pénal international car cette saisine doit passer par une décision du Conseil de sécurité de l'ONU et la Chine et la Russie y mettront leur veto. Cela implique que nous réfléchissions à une réforme des institutions de l'ONU, qui sont le reflet d'un rapport de forces datant de plus de soixante ans dans un monde qui a profondément changé sur le plan géopolitique. J'espère que nous engagerons bientôt ce débat. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de résolution en ce sens.

Par ailleurs, la Belgique dispose d'une loi de compétence universelle et nous exhortons la ministre de la Justice à faire usage de son droit d'injonction pour saisir les tribunaux belges et mettre en examen les responsables syriens, à la base de ces atrocités. Voilà un signal qui pourrait s'ajouter à l'adoption de cette résolution à laquelle mon groupe se ralliera avec conviction.

-De bespreking is gesloten.

-De stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel heeft later plaats.