5-1532/1

5-1532/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

16 MAART 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 195 van de Grondwet


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS