5-999/2

5-999/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

12 JULI 2011


Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN DE BRUYN EN DE GROOTE


Zie stuk Senaat, nr. 5-1109/3.