5-124COM

5-124COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de spoorbediening tijdens het weekend» (nr. 5-1822)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Bij de opmaak van het initiële IC/IR-plan in 1984 was een van de doelstellingen uniformiteit in de dienstverlening, zodat reizigers op een eenvoudiger wijze hun reis zouden kunnen plannen. Oorspronkelijk waren er nauwelijks verschillen tussen de bediening tijdens de week en die tijdens het weekend met uitzondering van de piekuurtreinen. Doorheen de jaren werd het plan verschillende keren aangepast en intussen zijn er twee duidelijk te onderscheiden dienstregelingen: één tijdens de week en één tijdens de weekends. Sommige stations en lijnen worden tijdens de weekends helemaal niet bediend, andere worden bediend via andere verbindingen, op andere tijdstippen en met andere frequenties.

De NMBS is intussen volop bezig met de opmaak van een totaal nieuwe dienstregeling, die na afloop van verschillende belangrijke infrastructuurwerken ingang zal vinden. Het lijkt daarom wenselijk om de dienstverlening tijdens de week en die tijdens het weekend samen te herbekijken om ze zodoende beter op elkaar af te stemmen.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen:

Wordt er bij de opmaak van de volledig vernieuwde dienstregeling naar gestreefd om de week- en weekenddienstregeling beter op elkaar af te stemmen?

Wordt er bij de opmaak van de volledig vernieuwde dienstregeling overwogen om lijnen die op dit moment tijdens het weekend niet worden bediend, zoals onder andere Lijn 52 Antwerpen-Boom-Puurs, Lijn 96 Mons-Quévy, Lijn 15 Lier-Mechelen, tijdens het weekend wel te bedienen?

Is de minister van mening dat het spoorwegnet tijdens het weekend optimaal wordt uitgebaat? Zijn hieromtrent vaak klachten of bemerkingen van reizigers of belangengroeperingen?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De NMBS voert wel degelijk een beleid om het treinaanbod te systematiseren en streeft dus naar identieke dienstregelingen voor elke dag van de week. In het weekend verplaatsen zich echter aanzienlijk minder klanten dan in de week. Op bepaalde assen is het gerechtvaardigd om op weekdagen twee treinen in te leggen, maar kan in het weekend een enkele verbinding volstaan. In dat geval moet men het treinaanbod aanpassen en ook de haltes en dienstregeling herbekijken teneinde de aansluitingen te waarborgen. In het weekend kan een strikte toepassing van de weekdienstregelingen dus niet op alle lijnen worden toegepast.

In de huidige budgettaire context kan de NMBS zich geen weekenddienstregelingen veroorloven op lijnen die vandaag niet of niet meer worden bediend en waarvan tijdens de week maar matig gebruik gemaakt wordt, zoals de lijn Antwerpen-Boom-Puurs en de lijn Mons-Quévy. De NMBS signaleert me dat men in het weekend wel met de trein van Lier naar Mechelen kan rijden, mits men overstapt in Antwerpen; dat is uiteraard niet zo aantrekkelijk.

Dat op sommige lijnen geen weekendtreinen rijden, is uiteraard niet optimaal, maar uit de klachtenstatistieken blijkt niet dat er vraag is naar treinbediening op die lijnen tijdens het weekend.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik dank de minister voor zijn antwoord.

Ik vrees echter dat hij me verkeerd begrepen heeft. Ik heb nooit beweerd dat de dienstregeling in de week en in het weekend exact dezelfde hoort te zijn. Het lijkt me logisch dat er minder treinreizigers zijn in het weekend.

Oorspronkelijk bestond bij de NMBS de idee dat in het weekend dezelfde lijnen en dezelfde trajecten worden bediend, maar met een lagere frequentie.

Nu is er echter een complete chaos. Een reiziger die in het weekend van Turnhout naar Brussel wil rijden, moet een totaal ander traject volgen: In de week is er een rechtstreekse treinverbinding over Lier, maar in het weekend moet men eerst tot Antwerpen rijden en daar overstappen.

Ik vraag dus niet evenveel treinen per dag in het weekend, maar wel een uniforme dienstregeling. Ik weet niet hoe het gesteld is op de lijn Mons-Quévy, maar beweren dat de lijn Lier-Mechelen in het weekend weinig gebruikt wordt, is niet correct. Het is dan ook volkomen onlogisch dat er in het weekend op die lijn geen verbindingen zijn.

Zou de minister bij de NMBS kunnen aandringen op meer uniformiteit in het treinaanbod?