5-46

5-46

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 2 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution en vue de lutter contre l'obsolescence programmée des produits liés à l'énergie (de Mme Muriel Targnion et consorts ; Doc. 5-1251)

Vote no 2

Présents : 61
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 15

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Om een aantal redenen heeft onze fractie zich ook hier onthouden. Eerst en vooral denken we dat er een risico bestaat op verwarring tussen levensduur en waarborg vanuit het standpunt van de consument, wat tot foute verwachtingen zou kunnen leiden. Vervolgens denken we dat de consument de keuze moet kunnen maken tussen wegwerpproducten of producten met een langere levensduur. Er zijn echt wel consumenten die niet meedoen aan de wegwerpmaatschappij. Ten derde, is de herstelbaarheid voor een aantal van deze producten louter theoretisch. Door de hoge uurloonkosten is dat in de praktijk geen haalbaar alternatief.

-La résolution est adoptée. Elle sera transmise au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord.