5-46

5-46

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 2 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi modifiant l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, afin de l'étendre aux associations de provinces ou de communes (de MM. Rik Daems et Bart Tommelein ; Doc. 5-1385)

Vote no 1

Présents : 59
Pour : 45
Contre : 0
Abstentions : 14

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Onze fractie heeft zich bij deze stemming onthouden om de volgende redenen.

Vooreerst doet de structuur van de intercommunales volgens de N-VA afbreuk aan de democratische controle van provincie- en gemeenteraden. We zijn voorstander van grotere gemeenten door fusies van de bestaande gemeenten.

Ten tweede is, gelet op het debacle van de gemeentelijke holding, enige terughoudendheid toch wel gewenst. Financiële expertise, maar vooral financiële informatie is noodzakelijk.

Ten slotte vinden we het ook merkwaardig dat financieringsvennootschappen zich nu nog financieren met kortetermijnmiddelen, in casu thesauriebewijzen, voor langetermijninvesteringen. Dit doet ons erg denken aan het Dexia-verhaal.

-La proposition de loi est adoptée.

-Le projet de loi sera transmis à la Chambre des représentants.