5-46

5-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 FEBRUARI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

In memoriam de heer Gilbert Temmerman, Minister van Staat

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de eerste minister over «het aangekondigde actieplan naar aanleiding van het schietdrama te Luik» (nr. 5-403)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de rol van de autonome dispatchings in het kader van het 112-project» (nr. 5-398)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het speciale fonds dat wordt toegekend aan de politie van Brussel Hoofdstad-Elsene voor de ordehandhaving bij Europese toppen» (nr. 5-406)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «het vliegen over Brussel en het gebruik van baan 02» (nr. 5-397)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de aanbeveling inzake de verwijdering van de PIP-implantaten» (nr. 5-400)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Kankerplan 2012 en de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in België» (nr. 5-401)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de opvang van asielzoekers» (nr. 5-399)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de vrieskou en de humanitaire noodsituatie van asielzoekers in België» (nr. 5-404)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de asielproblematiek» (nr. 5-407)

Regeling van de werkzaamheden

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten (van de heren Rik Daems en Bart Tommelein; Stuk 5-1385)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (van mevrouw Muriel Targnion c.s.; Stuk 5-1251)

Bespreking

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2010 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2012 (Stuk 5-1393)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten (van de heren Rik Daems en Bart Tommelein; Stuk 5-1385)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (van mevrouw Muriel Targnion c.s.; Stuk 5-1251)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2010 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2012 (Stuk 5-1393)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Niet-evocatie

Boodschap van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek