5-47

5-47

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 FÉVRIER 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «la qualité des passeports» (no 5-405)

Mme la présidente. - Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture, répondra.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Begin dit jaar werd ik geconfronteerd met een burger die mij informeerde over het feit dat de transparante pagina van zijn internationaal paspoort beschadigd was. Voor zijn nieuw paspoort is hij overigens tweemaal naar het stadhuis moeten gaan. Bij een vervanging is het nieuwe paspoort gratis.

Wanneer de burger in kwestie zijn nieuw paspoort kreeg, bleek dat de resttermijn van zijn vorig paspoort was overgenomen op het nieuwe paspoort. Toen ik daarover om uitleg vroeg bij de administratie werd mij gezegd dat er tot eind 2011 een regeling bestond waarbij voor de vervanging van een beschadigd paspoort, het nieuwe paspoort voor vijf jaar geldig was, maar dat sedert begin 2012 alleen de resterende geldigheidsduur van het beschadigde paspoort wordt overgenomen.

Ik vind dat de overheid de burgers op een burgervriendelijke manier moet behandelen en de werkwijze moet toepassen die tot eind 2011 gold.

Ik neem aan dat de minister over cijfers beschikt van het aantal beschadigde paspoorten die vóór einde 2011 vervangen werden en waarvoor een nieuwe geldigheidstermijn van vijf jaar werd toegekend? Hoeveel beschadigde paspoorten worden per jaar ingeleverd? Wat mag de burger in de toekomst verwachten in verband met de geldigheidsduur? Wat is de mening van de minister daarover?

De FOD Buitenlandse Zaken zegt dat een vervanging waarbij de oorspronkelijke geldigheidstermijn wordt overgenomen, beter overeenstemt met de regel dat de vervanging gratis is. Ik begrijp dat niet goed, maar misschien kan de minister daarover meer uitleg geven.

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - Buitenlandse Zaken is er sinds het voorjaar van 2009 van op de hoogte dat het doorzichtige tussenblaadje in een serie paspoorten geproduceerd tussen begin 2008 en begin 2009, af en toe los raakt wanneer het paspoort zeer intensief gebruikt wordt. Van die reeks werden tot eind 2011 1,45%, of 6 209 op 426 170 geproduceerde paspoorten gratis vervangen. Tot eind december 2011 kregen die vervangpaspoorten een nieuwe geldigheidsduur van vijf jaar, daarna werden ze vervangen met overname van de oorspronkelijke geldigheidsduur.

Het is niet mogelijk te voorspellen hoeveel paspoorten in de toekomst nog zullen worden vervangen. In januari 2012 werden er 388 vervangen, maar de maandelijkse cijfers kunnen sterk schommelen.

Sinds einde december 2011 wordt de oorspronkelijke geldigheidsduur overgenomen, omdat, zeker na de persberichten van eind vorig jaar, in de praktijk verschillende gevallen van misbruik werden vastgesteld. Op basis van aanbevelingen op bepaalde dubieuze websites scheuren sommige burgers doelbewust het doorzichtige tussenblad uit hun paspoort, in veel gevallen net vóór de vervaldatum van hun oude paspoort, met de bedoeling gratis een nieuw vervangpaspoort te krijgen.

Het is niet waar dat de producent voordeel haalt uit het aanmaken van de vervangpaspoorten, aangezien hij ze gratis produceert en ze dus niet mag factureren aan de FOD Buitenlandse Zaken.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik betreur dat de mensen die goed handelen, moeten opdraaien voor wie bewust in de fout gaat.

Het is zo dat de producenten wel belang hebben bij de nieuwe regeling. De geldigheidsduur van vervangen paspoorten wordt immers korter dan voorheen. Ik neem akte van het standpunt van de minister, maar heb er toch vragen bij.