5-37

5-37

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 DECEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de inbeslagname van een grote hoeveelheid illegale wapens» (nr. 5-325)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs heeft de ontmijningsdienst DOVO bij een wapenhandelaar in de buurt van Turnhout een grote voorraad illegale wapens gevonden en in beslag genomen. In totaal werden vijf ton munitie en 300 tot 400 verboden wapens, waaronder riotguns en kalasjnikovs, aangetroffen. Niet alles was veilig opgeslagen. DOVO had meer dan drie grote vrachtwagens nodig om het hele illegale arsenaal weg te halen.

Toen ik dit vernam, vroeg ik me met verbazing af hoe dat in een zichzelf respecterend land mogelijk is. Blijkbaar is het mogelijk dat een dergelijke hoeveelheid gevaarlijke en illegale wapens de weg vindt naar een malafide wapenhandelaar. Het is duidelijk dat we slechts het topje van de ijsberg zien. In dit land floreert de illegale wapenhandel als nooit tevoren. Er zijn heel wat goed werkende netwerken, terwijl de controlemechanismen duidelijk niet werken en zo lek zijn als een zeef.

Hoe is het mogelijk dat een dergelijke grote hoeveelheid gevaarlijke en illegale wapens vrij haar weg naar en in ons land vindt? Dat wijst er wellicht op dat de controlesystemen falen.

Is de ontdekking een uitzondering of vormt ze het topje van de ijsberg?

Hoe kan de minister waarborgen dat er niet veel meer van dergelijke grote voorraden van gevaarlijk wapentuig bestaan en dat daardoor veel circuits van onder meer de georganiseerde misdaad en de zware criminaliteit vanuit België worden bevoorraad?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De bestrijding van het illegale wapenbezit, de illegale wapendracht en vooral de illegale wapenhandel was en is één van de doelstellingen van de federale politie en mezelf. Om die reden heb ik onder het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie werk gemaakt van een Europees actieplan om de strijd aan te gaan tegen illegale wapenhandel. We merken immers dat de illegale wapens die op ons grondgebied worden aangetroffen eigenlijk allemaal uit andere landen zijn geïmporteerd. Vaak kunnen ze door het vrije verkeer van goederen in Europa en vooral in de Schengenzone vrij vlot binnen Europa circuleren. Dat is niet louter een Belgisch probleem, ook onze buurlanden en de kernlanden van de Europese Unie worden ermee geconfronteerd.

In België voeren de politiediensten in dat verband overal te lande, en vooral in de Brusselse regio, systematisch controles uit op de activiteiten van de wapenhandelaars. Het huidige gerechtelijke onderzoek tegen een wapenhandelaar uit Ravels is dan ook het gevolg van één van die acties.

Volgens de gegevens van de centrale dienst Wapens van de federale gerechtelijke politie werd de voorbije jaren geen georganiseerde trafiek van zware wapens bestemd voor het zware banditisme op Belgisch grondgebied gedetecteerd.

Het zou om een eerste, alleenstaand geval gaan.

Voor meer informatie over het lopende gerechtelijk onderzoek verwijs ik de haar Anciaux naar de minister van Justitie.

Ik ben er alleszins van overtuigd dat de strijd tegen de illegale zware wapens alleen kan worden gewonnen met een extreem doorgedreven samenwerking, niet alleen tussen de Belgische politie- en inlichtingendiensten, maar ook en vooral met de diensten uit andere Europese landen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor haar antwoord, maar ben er niet erg tevreden mee. Het klinkt als: `Ik was het niet, het was iemand anders.' De wapens komen blijkbaar vanuit andere Europese landen, maar iedereen weet dat er ook via de haven van Antwerpen nog altijd wapentrafiek wordt georganiseerd. Dit is volgens de minister een eerste, alleenstaand geval. Ik wíl haar echt geloven, maar ik heb het er moeilijk mee. Dit lijkt me echt geen eerste, alleenstaande feit van de georganiseerde misdaad. Ik vrees - en ik wil dat we echt van dat standpunt vertrekken - dat de strijd tegen illegale wapens en wapenhandel nog in de kinderschoenen staat en dat we wellicht uit deze vondst moeten afleiden dat die handel veel massaler is dan we denken. Het gaat hier heus niet over enkele wapens die verstopt waren in een putje in de grond. Het gaat over tonnen illegale munitie en drie vrachtwagens vol riotguns en kalasjnikovs. Die verstop je echt niet even in je tuinhuisje. Ik dring erop aan dit heel serieus te nemen en het tot een prioriteit van de federale politie te maken.