5-1402/1

5-1402/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

16 DECEMBER 2011


Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 20 dagen.