5-104COM

5-104COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 22 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de l'Intérieur sur «le recours à des chiens renifleurs de drogue par des entreprises de gardiennage privées» (no 5-1152)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De grootste private bewakingsonderneming van het land beschikt momenteel over een vijftigtal honden om te patrouilleren. Ongeveer twintig van die honden kunnen ook explosieven opsporen. Het betreft hier de zogenaamde dual purpose-honden.

Volgens de huidige wetgeving op de bewakings- en beveiligingsondernemingen is het verboden dat honden worden ingezet om bijvoorbeeld drugs op te sporen. Nochtans zou die mogelijkheid niet alleen voor de beveiligingsfirma's een extra troef kunnen zijn bij hun activiteiten, bijvoorbeeld op industrieterreinen, in havens en bij grote publieke evenementen zoals zomerfestivals, maar het zou ook de taken van de federale en de lokale politie kunnen verlichten en aanvullen.

Aangezien hier blijkbaar middelen ongebruikt blijven, heb ik de volgende vragen.

Is de minister van mening dat privébewakings- en beveiligingsfirma's de toelating moeten krijgen om drugshonden in te zetten? Onder welke voorwaarden zou het gebruik van die honden door privéondernemingen kunnen worden toegestaan? Werden daarvoor al eerder initiatieven genomen binnen de regering? Wat zijn de eventuele bezwaren en hoe kunnen die worden weggewerkt?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De wet verbiedt het gebruik van drugshonden door bewakingsondernemingen. Noch de politiediensten, noch de bewakingsondernemingen hebben ooit aangedrongen op de inzet van drugshonden.

Indien zou blijken dat er effectief een potentiële markt bestaat voor die dienstverlening, lijkt er mij geen principieel bezwaar te bestaan om bewakingsondernemingen de mogelijkheid te bieden preventieve drugscontroles uit te voeren op vrachten en dat tegen betaling door de beheerder van de betrokken vrachten. Ik wens dat met de politie- en douanediensten te bekijken. Uiteraard moeten dan omkaderende maatregelen worden genomen om die dienstverlening correct te laten verlopen en risico's te vermijden.

De situatie is geheel anders voor het inzetten van drugshonden tegen personen, tegen hun persoonlijke goederen en indien dat gedaan wordt buiten de vraag van de betrokkenen. Hierbij moet dan zeer snel dwang kunnen worden uitgeoefend en kunnen identificatie en aanhouding volgen. Dat veronderstelt acties in de gerechtelijke sfeer en de uitoefening van politiële bevoegdheden. Het is niet de bedoeling dat soort optreden over te laten aan privébedrijven.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor haar antwoord en het verheugt mij dat ze de zaak verder zal bekijken.