5-36

5-36

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de hoge tarieven voor het gebruik van mobiel internet» (nr. 5-307)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Test-Aankoop heeft een onderzoek gedaan naar de prijzen voor mobiel internet. Daaruit blijkt dat er een verschrikkelijk gebrek aan concurrentie is op de markt. Dat zorgt voor bijzonder hoge tarieven. Als we de tarieven vergelijken met de tarieven in het buitenland, dan stellen we vast dat een Belg voor mobiel internet op een laptop of mobiele telefoon twee tot vijf keer meer betaalt dan een Italiaan.

Een basispakket van vijfhonderd megabyte kost al gauw tweemaal zoveel als andere voordelige tarieven en voor vijf gigabyte gaan we zelfs naar het vijfvoud van wat we in Europa op vele andere plaatsen vinden.

Test-Aankoop schrijft: `De consument is de dupe van dit gebrek aan concurrentie; hij heeft geen toegang tot voordelige aanbiedingen'.

Precies uit concurrentieoverwegingen hebben wij de markt vrijgemaakt, om lagere tarieven te verkrijgen. Dat blijkt echter niet het geval. Integendeel! Er is onvoldoende concurrentie en de burger is hiervan de dupe.

De minister voert de concurrentie hoog in het vaandel. Wat kan er volgens hem gebeuren opdat die prijzen drastisch naar omlaag gaan? Hoe kan de concurrentie tot gevolg hebben dat de prijzen voor mobiel internet in ons land eindelijk op het peil van andere Europese landen komen? Is hier sprake van een falend federaal overheidsbeleid? Hoe verklaart de minister dat de prijzen zoveel hoger zijn dan in het buitenland?

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - Het klopt dat ons land inzake mobiel internet achteroploopt. De laatste Europese statistieken geven aan dat maar vier procent van onze landgenoten via de gsm op het internet surft. Dat is te wijten aan drie factoren.

De eerste factor is dat er in ons land lange tijd sprake is geweest van een duopolie in het aanbod van mobiel internet, aangezien de derde grote speler, Base, pas de laatste jaren zijn 3G-netwerk is beginnen uitrollen, zodat het alleen in de zestien grootste steden beschikbaar is. Momenteel kunnen we dus nog niet van een echt concurrentielandschap spreken.

Een tweede factor is dat er bij ons - in tegenstelling tot het buitenland - lange tijd een verbod is geweest op het gezamenlijk aanbod. Dat betekent concreet dat het bij ons lang onmogelijk is geweest om een gsm te kopen en tegelijk een abonnement. Het aanbieden van bijvoorbeeld smartphones, telefoons waarmee men kan surfen, tegen een sterk gereduceerde prijs in combinatie met een mobiel abonnement zet mensen juist aan om dat communicatiemiddel te gebruiken en mobiel te surfen. Het verbod heeft de federale regering enige tijd geleden opgeheven en sindsdien zien we een toename van het mobiele dataverbruik.

De derde factor is het probleem van de prijs. De prijsbewuste consument in ons land kan vandaag voor twaalf euro een mobiel data-abonnement gebruiken van 2 GB, wat zelfs goedkoper is dan in het buitenland. Dat abonnement is overal beschikbaar. We stellen evenwel vast dat de gemiddelde consument zeer honkvast is en niet snel van abonnement verandert.

Daarom hebben we een webstek gelanceerd, bestetarief.be, waarop iedereen op basis van zijn of haar profiel het goedkoopste tarief kan vinden. Bovendien kan de consument in ons land binnen de dag van operator veranderen met behoud van zijn nummer. Dat is sneller dan in de meeste Europese landen.

Het gebrek aan concurrentie verklaart dus inderdaad één en ander. Vandaar dat we onlangs een aantal maatregelen hebben genomen. De belangrijkste maatregel is dat er binnenkort een vierde grote onafhankelijke operator van mobiel internet komt; Telenet-Voo, een combinatie van twee kabelbedrijven, heeft daartoe zeer recent een licentie gekocht. Dat netwerk zal binnenkort worden geoperationaliseerd, zodat er dan vier grote aanbieders zijn: Proximus, Mobistar, Base, dat daar stilaan mee bezig is, en de vierde operator die ook een volledig netwerk zal hebben. Daarnaast gaan we maandag van start met de veiling van 4G-licenties, dat is het supersnelle mobiele internet. Vijf operatoren zijn kandidaat, waaronder twee buitenlandse bedrijven. Dat bewijst dat onze markt een interessante markt is. Ten slotte heeft de Ministerraad op 1 juli 2011 beslist sociale tarieven in te voeren, ook voor mobiel internet. Vooral personen die het financieel moeilijk hebben, krijgen een korting van 40%, met een maximum van 8,4 euro, op het maandelijkse abonnement. Het ontwerp wordt momenteel voor een tweede lezing door de Ministerraad voorbereid en zal vervolgens bij het Parlement worden ingediend.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor dit goede antwoord. Het geeft mij enige duidelijkheid. Blijkbaar wordt er een goed beleid gevoerd. Ik ga ervanuit dat binnenkort op het terrein zelf de prijzen nog meer zullen dalen, en niet alleen voor dat ene abonnement waarnaar de minister verwijst, maar ook voor het gebruik.