5-1062/3

5-1062/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

16 NOVEMBER 2011


Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi


AMENDEMENTEN


Nr. 11 VAN DE HEER DE BRUYN

In het dispositief, een punt 1bis (nieuw) invoegen luidende als volgt :

« 1bis. er bij de Europese Commissie en in het bijzonder bij de Europese Dienst voor Extern Optreden, op aan te dringen een actievere rol te spelen in het herstel van de politieke dialoog in Burundi; »

Piet DE BRUYN.
Karl VANLOUWE.
Patrick DE GROOTE.