5-101COM

5-101COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de website van de Federale Overheidsdienst Justitie» (nr. 5-1352)

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Op 12 oktober 2011 stelde ik vast dat de website van de federale overheidsdienst Justitie een grondige facelift heeft gekregen. Bovendien zag ik op deze vernieuwde site dat het jaarverslag 2010 van de FOD Justitie beschikbaar is, waarvoor dank, want naar deze cijfers kijk ik al lang uit.

Hoewel de nieuwe site mooi oogt, heb ik een aantal vragen bij de inhoud ervan. Zo ontbreekt belangrijke statistische informatie over het aantal zaken die bij de verschillende rechtbanken hangende zijn. Voor de facelift was die informatie wel beschikbaar, per rechtbank, per arrondissement en gespecificeerd per materie. Dit is nu niet meer het geval en dat komt de transparantie van de FOD Justitie zeker niet ten goede.

Graag vernam ik waarom deze informatie niet meer online op de site van de FOD Justitie beschikbaar is en of de minister van plan is om deze cijfers in de toekomst opnieuw op de website te plaatsen. Intussen heb ik wel vernomen dat nog maar dertig procent van de oude gegevens naar de nieuwe website is overgebracht.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Het is leuk om eens felicitatie te krijgen. Zulke reacties, maar ook andere opmerkingen en suggesties kunnen ook altijd op de openingspagina van de website worden geplaatst.

De cijfers zijn nog beschikbaar op de oude website, die nog consulteerbaar is via de website van het Belgisch Staatsblad. De gegevens zullen ook op de nieuwe website komen; tegen het einde van het jaar zouden al de gegevens moeten zijn overgebracht.

Overigens vind ik het erg vriendelijk dat mij gevraagd wordt om als minister in de toekomst iets te doen. We zullen zien of ik daar nog de kans toe krijg.