5-34

5-34

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Justitie over «de bewijswaarde van een YouTubefilmpje bij een overtreding» (nr. 5-280)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Mijn vraag gaat wel over de bewijswaarde van een filmpje op YouTube, maar ik denk dat de Senaat ook het geschikte forum is om onze verontwaardiging uit te drukken over wat we deze week in de kranten hebben gelezen, namelijk dat iemand in de omgeving van Waasmunster met een snelheid van 293 kilometer per uur over de E17 raast, zijn passagier vraagt om dat te filmen en dan zo dwaas is het filmpje op YouTube te plaatsen, waardoor het een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben voor jongeren.

Ik wist overigens niet dat er personenwagens zijn die in staat zijn om zo snel te rijden. Ikzelf voel overigens soms ook de aandrang om, bijvoorbeeld in een autoluwe nacht, iets sneller te gaan rijden dan 120 kilometer per uur, maar ik doe dat uiteraard niet om geen slecht voorbeeld te geven. Soms doe je dat echter onbewust, maar bijna 300 kilometer per uur vind ik toch wel erg veel. Ik heb ook vragen bij de mogelijke straffeloosheid van feiten waarbij de grenzen van de dood worden afgetast en die je zelf bekendmaakt op een netwerk dat door iedereen kan worden geraadpleegd. Ik heb er niet zoveel problemen mee dat iemand dat voor zichzelf doet, maar wie met een dergelijke hoge snelheid over een autosnelweg rijdt, kan ook andere mensen meesleuren in de dood.

Ik heb ook de commentaren gelezen van parketten en magistraten die van mening zijn dat dit feit kan worden aangegrepen om die mensen op grond van een innerlijke overtuiging te veroordelen. Ik denk dat een statement van de minister van Justitie nodig is om dit te bevestigen op grond van de wetgeving en de rechtspraak.

Heeft de minister weet van een rechtspraak en een wetgeving op grond waarvan dergelijke ernstige feiten kunnen worden veroordeeld? Staat de huidige stand van de wetgeving en de rechtspraak dat toe?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - De feiten zijn inderdaad enorm, ik wist zelf ook niet dat dit mogelijk was. Het filmpje staat op YouTube en aangezien u een goede collega hebt die ook graag allerhande foto's op YouTube post, kent u de praktijk dus een beetje. Ik heb in dat verband onlangs een vraag gekregen in de Kamer. Iemand anders filmen die een overtreding begaat en dat filmpje op YouTube plaatsen, mag niet volgens de privacywetgeving. In dit geval heeft de betrokkene echter zelf het filmpje op YouTube geplaatst.

Het strafprocesrecht wordt gekenmerkt door het beginsel van de vrije bewijslevering. Er is een onderzoek gestart en men zal dus nagaan welke bewijselementen kunnen worden verzameld, los van het filmpje dat op zich trouwens al een element is. Dit houdt in dat, behalve in de gevallen waarin de wet op beperkende wijze een bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, het bewijs of het tegenbewijs in verband met een strafbaar feit via alle bewijsmiddelen mag worden geleverd. Ook wanneer de wet in het kader van bepaalde misdrijven specifiek zekere bewijsmiddelen aanbeveelt, sluit dit niet uit dat het bewijs van het misdrijf ook via alle andere elementen kan worden geleverd.

De rechter beoordeelt in beginsel volkomen vrij de bewijswaarde van de gegevens in het strafdossier.

Het Hof van Cassatie voegt hieraan toe dat deze vrije beoordeling geldt voor zover het gaat om regelmatig ingewonnen bewijselementen, die aan de tegenspraak van partijen worden onderworpen.

De rechter kan bewijs, zoals beeldmateriaal, dat op onrechtmatige wijze is verkregen, enkel nog uitsluiten indien de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast of het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

De rechter ten gronde, voor wie de zaak in voorkomend geval wordt gebracht, zal de bewijswaarde moeten beoordelen van het desbetreffende filmpje, dat eventueel met andere bewijsmiddelen kan worden aangevuld. Het is echter onjuist te beweren dat het beeldmateriaal per definitie niet kan worden toegelaten.