5-1323/1

5-1323/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 NOVEMBER 2011


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP NIET GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 5-82/16.