5-32

5-32

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2011 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Stuk 5-1218) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de `European Financial Stability Facility' en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten (Stuk 5-1219) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Stuk 5-1218) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de `European Financial Stability Facility' en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten (Stuk 5-1219) (Evocatieprocedure)

Stemmingen

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Stuk 5-1218) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de `European Financial Stability Facility' en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten (Stuk 5-1219) (Evocatieprocedure)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
Samenstelling van commissies
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa (OVSE)