5-91COM

5-91COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 JUILLET 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «le régime de compensation des retards des trains» (nº 5-1117)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Onlangs werd de compensatieregeling naar aanleiding van de `extreme weersomstandigheden' opgeschort. Er zijn echter nog veel vragen over de compensatieregeling zelf. Die is te omslachtig omdat van de reiziger wordt verwacht dat hij, bij herhaalde vertragingen van minimaal vijftien minuten, zelf alle gegevens over de vertraging, de aankomst- en vertrektijden, enzovoort bijhoudt. Reizigers die geen gebruik maken van een treinkaart, moeten bovendien gedurende een periode van zes maanden alle vervoersbewijzen van de vertraagde treinritten bijhouden en ze bij hun aanvraag tot compensatie aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) overhandigen. In tijden van technologische vooruitgang is het vreemd dat de NMBS geen enkel systeem kan bedenken en uitwerken dat meer klantgericht is.

Hoeveel aanvragen tot compensatie ontving de NMBS in 2008, 2009 en 2010? Hoeveel van die aanvragen werden ingediend voor een eenmalige vertraging en hoeveel voor herhaalde vertragingen? Hoeveel van die aanvragen tot compensatie werden goedgekeurd? Hoeveel compensatie keerde de NMBS uit in 2008, 2009 en 2010, uitgesplitst tussen eenmalige en herhaaldelijke vertragingen?

Is de minister van oordeel dat de huidige compensatieregeling klantvriendelijk is en niet als bureaucratisch moet worden bestempeld? Zo neen, welke initiatieven kan en zal ze nemen ten opzichte van de NMBS om de klantvriendelijkheid te verbeteren?

(M. Frank Boogaerts prend place au fauteuil présidentiel.)

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - In 2008 werden 841 compensatieaanvragen voor frequente vertragingen ingediend. Daarvan werden er 651 aanvaard voor een bedrag van 9 065 euro. Daarnaast waren er 3 650 aanvragen voor een langdurige vertraging van meer dan twee uur. Daarvan werden er 2 927 aanvaard voor een bedrag van 14 304 euro.

Vanaf september 2008 werd de compensatieregeling in het kader van het beheerscontract 2008-2012 versoepeld. Dat had duidelijk een effect.

In 2009 waren er 2 304 compensatieaanvragen voor frequente vertragingen. Daarvan werden er 1 912 aanvaard voor een bedrag van 79 495 euro. Daarnaast waren er 16 825 aanvragen voor een langdurige vertraging van meer dan één uur. Daarvan werden er 13 964 aanvaard voor een bedrag van 61 965 euro.

In 2010 waren er 7 907 compensatieaanvragen voor frequente vertragingen. Daarvan werden er 6 971 aanvaard voor een bedrag van 364 827 euro. Daarnaast waren er 34 536 aanvragen voor langdurige vertragingen. Daarvan werden er 28 206 aanvaard voor een bedrag van 123 555 euro.

De stijging van het aantal ontvangen en goedgekeurde compensatieaanvragen heeft meerdere oorzaken, waaronder de versoepeling van de regeling, een betere bekendheid van de compensatieregeling, maar natuurlijk ook de slechte regelmaat van de treinen in 2009 en vooral in 2010.

De compensatieregeling voor vertragingen is voor mij correct, rekening houdend met de huidige, vooral technische, mogelijkheden van de NMBS. De NMBS weet aan de hand van het vervoerbewijs wel welk traject de reiziger heeft afgelegd, maar kan niet nagaan welke treinen die reiziger heeft genomen. Daarom is over dit punt danig gediscussieerd bij het opstellen van de beheersovereenkomst.

Om elke reiziger op individuele wijze, volgens zijn effectief reisgedrag, te kunnen compenseren, is het bijgevolg noodzakelijk dat de reiziger zelf een lijst bijhoudt van de vertragingen van de treinen die hij nam. Al meermaals werd onderzocht of dit niet op een geautomatiseerde wijze zou kunnen gebeuren, zonder de administratieve rompslomp. Spijtig genoeg kan dat momenteel niet. Een echt klantvriendelijke aanpak zal pas mogelijk zijn wanneer een systeem wordt geïmplementeerd dat de NMBS in staat stelt te achterhalen welke personen welke treinen hebben genomen. Hopelijk kan in de toekomst het elektronische vervoerbewijs hiertoe bijdragen.

Uiteraard moet steeds een evenwicht worden gezocht. Het probleem is dat heel wat systemen fraudegevoelig zijn. Ik hoop dat de verdere ontwikkeling van het elektronische en geïntegreerde ticket kan bijdragen tot een meer klantvriendelijke aanpak. Om technische redenen is dat vandaag nog beperkt.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mevrouw de minister, in uw antwoord komen heel wat cijfers voor. Kan ik daarvan een kopie krijgen?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Natuurlijk.