5-91COM

5-91COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 JUILLET 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «le financement du projet Diabolo» (nº 5-1116)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Deel 2, deelproject 119, van het Diaboloproject betreft de uitbreiding van het station Luchthaven Brussels Airport en de ondergrondse verbinding met de L25N. Dat project wordt voor honderd procent gefinancierd via een publiek-private samenwerking (PPS) waarvoor een privéstructuur werd opgericht, de Northern Diabolo nv.

De financiering voor de exploitatie van de noordelijke treinverbinding tussen de nieuwe lijn 25N, in de middenberm van de E19, en het station Luchthaven, is geregeld conform de wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen.

Welke bijdragen werden jaarlijks al betaald aan de Northern Diabolo nv in het kader van artikel 11 van vermelde wet?

Verwacht de minister dat in de komende jaren gebruik zal worden gemaakt van artikel 11, paragraaf 2, en dat het initiële jaarlijkse bedrag van 9 miljoen euro zal worden opgetrokken?

Welk bedrag inde de NMBS voor de zogenaamde diabolotoeslag (artikelen 12 tot 14), van 1 november 2009 tot nu?

Welke bedragen werden jaarlijks al betaald aan de Northern Diabolo nv in het kader van artikel 15, §1? Graag kreeg ik de bedragen opgesplitst in de samengestelde delen (0,5% van de omzet plus 1,887 miljoen euro geïndexeerd)?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - In het kader van artikel 11 van de wet van 30 april 2007 dient Infrabel, in de hoedanigheid van spoorinfrastructuurbeheerder, jaarlijks het initiële bedrag van 9 miljoen euro te betalen.

Infrabel is dit verschuldigd vanaf het kalenderjaar van de tweede verjaardag van de aanvangsdatum van de werkzaamheden in 2007, dus vanaf 2009. Vanaf het derde kalenderjaar wordt het bedrag van de bijdrage geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex en wordt het bedrag per kwartaal afbetaald.

In 2009 heeft Infrabel 9 miljoen euro betaald. In 2010 bedroeg dit geïndexeerde bedrag 8,973 miljoen euro en voor 2011 bedraagt dit 9,080 miljoen euro, waarvan op dit moment al een kwart is betaald.

Een verhoging van de bijdrage van de spoorinfrastructuurbeheerder wordt niet verwacht. Deze verhoging is bedoeld voor eventuele bijkomende werkzaamheden of wijzigingen van werkzaamheden op vraag van Infrabel en die ten laste zouden vallen van de privéconcessionaris. Niets laat op het moment voorzien dat van een dergelijke mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

Van 1 november 2009 tot en met 30 oktober 2010 heeft de NMBS afgerond voor 4,3 miljoen euro aan diabolosupplementen geïnd (exclusief 6% btw). De vergoeding wordt doorgestort aan de Northern Diabolo nv.

In artikel 15 van de zogenaamde Diabolowet staat niet dat de spoorwegonderneming 0,5% van de omzet, `plus' 1,887 miljoen euro geïndexeerd moet betalen.

Artikel 15, paragraaf 1, stipuleert dat de zogenoemde bijdrage van de spoorwegondernemingen, die jaarlijks dient te worden betaald, gelijk is aan het hoogste van de volgende bedragen: ofwel een halve procent op de omzet van het binnenlands reizigersvervoer (zonder btw) ofwel 1,887 miljoen euro (geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex). Het is dus niet `en/en', maar `of'.

Voor de omzet van 2009 werd in 2010 2,453 miljoen euro betaald, zijnde 0,5% van de omzet van het binnenlands reizigersvervoer.