5-875/3

5-875/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

11 JULI 2011


Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenscfhap bij de verkiezing voor het Federale Parlement


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE


Zie stuk Senaat, nr. 5-864/3.