5-733/3

5-733/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 JULI 2011


Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010


AMENDEMENTEN


Nr. 5 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, een punt Gbis (nieuw) toevoegen, luidende :

« Gbis. overwegende dat sinds februari 2011 een grote golf van repressie van tegenstanders van het regime aan de gang is, met als gevolg dat meer dan 130 personen zijn aangehouden, worden bedreigd of gevangengehouden (vaak op geheime plaatsen); ».

Verantwoording

Het is belangrijk te benadrukken dat de repressie van mensenrechtenactivisten en diverse tegenstanders van het regime een aanhoudende praktijk is met het oog op het monddood maken van eenieder die kritiek uit op het Chinese regime.

Nr. 6 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, een punt M (nieuw) toevoegen, luidende :

« M. herinnerend aan de diverse oproepen van de Europese Unie tot vrijlating van Liu Xiaobo, in het bijzonder de verklaring van 10 december 2010 van het hoofd van de Europese diplomatie, mevrouw Catherine Ashton, waarin de onmiddellijke vrijlating van de Chinese dissident werd gevraagd op het ogenblik waarop hem — bij verstek — de Nobelprijs voor de Vrede 2010 werd toegekend; »

Verantwoording

Het is belangrijk te vermelden dat er internationale druk is om de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede 2010, Liu Xiabobo, onmiddellijk vrij te laten.

Nr. 7 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, een punt N (nieuw) toevoegen, luidende :

« N. eraan herinnerend dat ook de president van de Verenigde Staten, Barak Obama, zijn Chinese ambtgenoot Hu Jintao tijdens diens staatsbezoek in januari 2011 in Washington heeft aangesproken over het geval van de gevangengehouden dissident en winnaar van de Nobelprijs van de vrede, Liu Xiaobo; ».

Verantwoording

Zie verantwoording van amendement nr. 6.

Nr. 8 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, een punt O (nieuw) toevoegen, luidende :

« O. overwegende dat de Chinese overheid achtereenvolgens de Chinese kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei (22 juni 2011) en de milieuactivist Hu Jia (26 juni 2011) heeft vrijgelaten; ».

Verantwoording

De vrijlating van deze twee opposanten moet een referentiepunt zijn in het vrijlatingsproces van de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede 2010, Liu Xiaobo.

Olga ZRIHEN.